16 Temmuz 2008 Çarşamba

Bosphorus - Öküz Geçidi

İstanbul boğazı Bosphorus'un eski Latince anlamı "Öküz Geçidi"dir. Bu da bir mitolojik efsaneye dayanmaktadır. O zamanlarda bir güzellik yarışması düzenlenir ve bu yarışmada Afrodit birinci seçilir. Bunun üzerine Zeus, eşi Hera'ya farkettirmeden Afrodit ile buluşmak ister. Bu nedenle Afrodit'e boğazın diğer yanında bir mağarada randevu verir ve bu randevuya giderken iki yaka arasında gökkuşağından bir köprü oluşturur. Kendisi de altın boynuzlu bir öküz şekline girerek bu köprüden geçer ve Afrodit ile buluşur. İşte bu nedenle İstanbul Boğazı'nın adı Bosphorus yani eski anlamıyla "Öküz Geçidi" olarak kalmıştır.

Diğer bir versiyona göre Zeus, Afrodit ile değil İo ile buluşur. Şüphelendiği için yanlarına gelen karısı Hera'dan İo'yu saklamak için, kızı bir öküze dönüştürür. Hera şüpheleri geçmediğinden bu öküze sinekler musallat eder. İo da sineklerden kurtulabilmek için boğazın bir tarafından öteki tarafına doğru koşarak kaçmaya başlar. Bu nedenle Öküz Geçidi denmektedir.

Bunun gibi birkaç versiyon bulunur ama ana tema, ya Zeus ya İo ya da Afrodit'in öküz şeklinde boğazdan geçtiğidir.Bu ad, Yunanca "öküz" demek olan Boô ile "geçit" anlamındaki ôqo sözcüğünden türemiştir.

Hiç yorum yok: